จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เหรียญนั่งพานหลวงปู่บุ


เหรียญนั่งพานหลวงปู่บุ

    หลวงปู่คำบุื  เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2465  ปัจจุบันท่านอายุ 86 ปี มีชื่อเดิมว่า คำบุ คำงาม โยมบิดาชื่อ สา โยมมารดาชื่อ หอม ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน

     อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2486  โดยมีพระครูสาธุธรรมจารี (สา) วัดดอนจิกเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่า "คุตตจิตโต" เมื่ออยู่ในสมณะเพศ ท่านก็ได้หมั่นร่ำเรียนสรรพวิชาเวทมนตร์คาถาอาคมต่างๆ จากพระอาจารย์รอด ที่วัดบ้านม่วงอยู่เป็นประจำได้ศึกษาอาคมและศาสตร์ต่างๆ จาำตำราจนมีความชำนาญแตกฉานจึงออกเดินธุดงค์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ นอกจากนั้นได้มีโอกาสร่ำเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมจากพระอาจารย์ที่มีความชำนาญด้านพระคาถาอาคมหลายต่อหลายรูป และปัจจุบันท่านจำพรรษาอยูที่วัดกุดชมภู


    วัตถุมงคล "เหรียญนั่งพานหลวงปู่คำบุ" รุ่นนี้ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่ 3ิ วัน 3 คืน  ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2552  โดยมีพระเกจิดังทั่วฟ้าแดนอีสานมาร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกพร้อมกับ  "หลวงปู่คำบุ เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำมูล"  ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานใต้

   "เหรียญนั่งพานหลวงปู่คำบุ"  สร้างพร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆ อีกด้วย หรืออาจจะเหรียญรุ่นนี้เรียกว่า  "รุ่นสรงน้ำปี 52 "   ก็ได้ รายนามพระเครื่องที่จัดสร้างได้แก่

         พระกริ่งชินบัญชรสรงน้ำ 52 ,เกตุบุทองคำแ้ท้,เกตุบุเงิน และ เกตุนวโลหะ

         รูปเหมือนลอยองค์เนื้อทองคำแท้ , เนื้อเงินแท้,เนื้อนวโลหะและเนื้อทองแดง

        เหรียญนั่งพานเนื้อทองคำแท้ , เนื้อเงินแท้ ,เนื้อนวโลหะ และ เนื้อทองแดง

   สำหรับหนังสื อเล่มนี้ที่พูดกันเฉพาะเรื่องเหรียญ ดังนั้นเหรียญที่และนำให้ัเก็บหากันก็คือ  "เหรียญนั่งพาน หลวงปู่คำบุ"  นี่แหละโดยจัดสร้างทั้งสิ้นตามนี้

        เนื้อทองคำแท้  จำนวนสร้าง ตามสั่งจอง

        เนื้อเงิน จำนวนสร้าง  599  องค์

        เนื้อนวโลหะ  จำนวนสร้าง  999   องค์

        เนื้อทองแดง  จำนวนสร้าง  5999 องค์วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เหรียญนั่งพานหลวงปู่ม่น

เหรียญนั่งพานหลวงปู่ม่น
วดเนิตามาก ชลบุรี

   
 พระครูสุจิณธรรมวิมล  หรือ หลวงปู่ม่น ธัมมจิณโณ  พระเกจิอาจารย์ จอมขมังเวทย์ แห่ง วัดเนินตามาก ต.โคกเพลาะ  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  ท่านมีนามเดิมว่า ม่น วิญญาณ เกิดเมื่อวันที่ 16  เมษายน พ.ศ. 2453 โยมบิดาื่ชื่อ มา โยมมารดาชื่อ แดง มีพี่น้องรวมกัน 3 คน ในวัยเยาว์โยมบิดามารดานำไปฝากเรียนกับพระที่วัดใกล้บ้านเพื่อศึกษาอักษรและอักขระ  ท่านเป็นผู็ที่สนใจใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามและอดทน อีกทั้งยังมีจิตใจที่อ่อนโยน โอบอ้อมอารี ทำให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างเต็มกำลัง จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มากมาย ท่านเป็นบุตรชายคนเดียวจึงถือเป็นกำลังหลักของ ครอบครัว ทั้งขยันขันแข็ง สติปัญญาเป็นเลิศ ประกอบสัมมาอาชีพช่วยเหลือโยมบิดามารดาทำให้ครอบครัวมีฐานะม่นคงในเวลาต่อมา

   ในวันเสาร์ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5  ตรงกับวันที่ 9  เมษายน พ.ศ.2481 ในขณะนั้นท่านมีอายุได้29ปี ท่านจึงขอพรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโคกเพลาะ ต.โคกเพาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

   โดยมีพระครูสังวรศีลาจารย์ วัดหลวงพรหมมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ วัดโบสถ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูอาจารสุนทร  วัดโคกเพลาะ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า ธัมมจิณโณ

   เมื่อละทิ้งฆราวาส และได้เข้าสู่ร่มสาวพัตร์แล้ว ท่านได้พำนักที่วัดโคกเพลาะระยะหนึ่งแล้วจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดเนินตามากเริ่มศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนาธุระและคันธุระอย่างจริงจัง ประกอบคุณงามความดีตามความเหมาะสม ของสมณะเพศอย่างเคร่งครัดในธรรมวินัยตั้งแต่เริ่มอุปสมบท ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศีลาจารวัตรงดงามเป็นที่น่าศัรทธาเลื่อมใส ฝึกการปฏิบัติจิตและกัมมัฏฐานสม่ำเสมอ ท่านได้ศึกษาปริยัติธรรมเข้าสอบนักธรรมชั้นโทตามลำดับ มีความสามารถในการจำและสวดพระปาฏิโมกข์ได

   เมื่ออุปสมบทได้ 5  พรรษา จึงได้ออกธุดงค์เพื่อบำเพ็ญเพียรไปตามสถานที่ต่างๆ เช่นพระพุทธบาท สระบุรี วดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นต้น

   ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาวิชาธรรมกายกับ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ และภายหลังท่านได้ฝากตนเป็นศิษย์ พระสมุห์บุญยิ่ง วิริโย  ที่วัดเขาบางพระ อ.ศรีราชา เพื่อรับคำแนะนำสั่งสอน ในการปฏิับัติธรรมนอกจากนี้ยังได้ศึกษาด้านเวชกรรมจากพระสมุห์บุญ ยิ่งเพิ่มเติมจนมีความเชี่ยวชาญ ต่อมาพระสมุห์บุญ ยิ่งได้ชักชวนหลวงปู่ม่นออกธุดงค์หาสถานที่ปฏิบัติวิเวกจนได้พบถ้ำจักรพงศ์บนเกาะสีชัง ทั้งอาจารย์และศิษย์จึงได้พำนักอยู่ณ ที่นี้ จนหลวงปู่ม่นเกิดความก้าวหน้าทางจิตเป็นอย่างมาก

     จนกระทั่งราวๆ ปี พ.ศ. 2490  พระอธิการกี่ เจ้าอาวาสวัดเนินตามากได้ลาสิกขาทางคณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาได้มาอาราธนานิมนต์หลวงปู่ม่น กลับไปเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเพื่อสั่งสอนภิกษุ สามเณรอุบาสก และอุบาสิกา เมื่อหลวงปู่ม่นเป็นเ้จ้าอาวาสท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทำนุบำรุงวัดเนินตามากให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูสร้างถาวร วัตถุต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ วิหาร  ลูกศิษย์ของท่านเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่ใกล้ชิดหลวงปู่ม่นมากที่สุด ก็เห็นจะได้แก่พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

   อีกทั้งท่านยังช่วยพัฒนาท้องถิ่น ทำถนนไฟฟ้า สร้างโรงเรียน ตั้งกองทุนมูลนิธิต่่างๆ ให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร สอนนักธรรม พระนวกะ ส่งเข้าสอบนักธรรมสนามหลวงทุกปี หลวงปู่ม่นเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาศิษย์ เสียสละ สร้างคุณงามความดี ให้แก่พระพุทธศาสนาและท้องถิ่น จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ.2529  คณะสงฆ์ได้พิจารณาขอพระครูชั้นโทที่ "พระครูสุจิณธรรมวิมล"  ให้แก่หลวงปู่ม่น กระทั่งมรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลสมิมิเวชเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 2541ื  สิริอายุได้ 88 พรรษา  60

  เหรียญนั่งพาน หลวงปู่ม่น ปี พ.ศ.2537  เป็นเหรียญที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากออกแบบได้สวยงาม ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ม่นนั่งสมาธิบนพาน  มีตัวอัษรเขียนว่า "พระครูสุจิณธรรมวิมล ( หลวงปู่่ม่น ธัมมจิณโณ)"  ด้านล่างขอบเหรียญจารึกว่า "วันเนินตามาก สร้าง พ.ศ. 2537  ด้านหลังเป็นยันต์ของท่านที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล ดีเด่น ดังทั้งเรื่องโชคลาภ อำนาจวาสนา  แคล้วคลาดปลอดภัย และคงกระพันชาตรี  ค่านิยมเช่าหาสำหรับเหรียญสวยๆ อยู่ที่ 1000 บาท น่าเก็บน่าสะสมจริงๆ เหรียญนี้ ต่อไปในอนาคตอันใกล้กำลังจะหาได้ยากน่ะ

เหรียญนั่งพานหลวงปู่ิทิม


เหรียญนั่งพานหลวงปู่ิทิม

วัดละหารไร่ ระยอง


  "หลวงปู่ทิม อิสริโก"  มีนามเดิมชื่อ  "ทิม งามศรี " เกิดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2422 เป็นบุตรของนายจ้า และนางอินทร์ เกิดที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ของครอบครัว เมื่ออายุได้ 17 ปี บิดานำตัวไปฝากไว้กับหลวงพ่อสิงห์ วัดละหารใหญ่ เล่าเรียนหนังสือทั้งไทยและอักษรขอม แลเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทโดยมีพระครูขาวเจ้าคณะแขวงเมืองระยอง เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อสิงห์เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการเกตุเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยทำพิธีอุปสมบทเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2449  ได้รับฉายานามสงฆ์ว่า "อิสริโก" หลังจากบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนทางปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานจากหลวงพ่อสิงห์ และศึกษาวิชา่ต่างๆ จากตำราคู่วัดละหารใหญ่ (เข้าใจว่าเป็นตำหรับเดิมของหลวงปู่สังข์เฒ่า)  จนมีความรู้แตกฉาน

   หลังจากนั้นได้ออกจาริกปฏิบัติธุดงค์กับหลวงพ่อยอด ท่านออกธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อเจริญสมณธรรม ออกหาความวิเวกสันโดษตามอัธยาศัยเป็นเวลา 3 ปี ครั้นเมื่อใกล้เข้าพรรษากลับมาถึงจังหวัดชลบุรีได้จำพรรษาที่วัดนามะตูมถึง 2 พรรษา ได้เที่ยวร่ำเรียนศึกษาวิชาเพิ่มเติม กับพระเกจิอาจารย์หลายรูปทั้งพระสงฆ์และฆราวาสที่ีเก่งกล้าอีกหลายคน จากนั้นได้กลับมาจำพรรษาที่วัดละหารไร่ และได้รับนิมนต์จากชาว้านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ตั้งแต่พ.ศ. 2450  ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะบูรณซ่อมแซมกุฏิ และถาวรวัตถุอีกหลายอย่าง

     หลังจากหลวงปู่ทอม อิสริโก ได้สร้างอุโบสถเสร็จด้วยบารมีของท่านแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2517  ซึ่งตรงกับวันคลายวันเกิดอายุครบ 95 ปี หลวงพ่อทิมมีตำแหน่งครั้งสุดท้ายเป็น "พระครูภาวนาภิรัติ" ท่านได้มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อเวลา 23.00  น. ของวันที่ 16  ตุลาคม พ.ศ. 2518  หอสวดมนต์ วัดละหารไร่ หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เป็นเวลา 23 วัน คณะศิษย์จึงได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณ วัดละหารไร่ และเก็บศพไว้บนศาลาภาวนาภิรัติ โดยขอพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2526  ณ เมรุวัดละหารไร่

   หลวงปู่ทิม อิสริโก ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเป็นพระที่ยึดมั่นในพระธรรมและพระวินัยขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมักน้อย สันโดษ ไม่ยินดียินร้ายในรูปรส กลิ่น เสียง ฉันอาหารเจเป็นประจำ ฉันภัตตาหารมื้อเดียวเวลาประมาณ 7.00 น.และฉันน้ำชาประมาณ 4 โมงเย็น จะไม่ฉันเพลเลย อาหารประเภทเนื้้อสัตว์ หรืออาหารคาวทุกชนิดท่านจะไม่ยอมฉัน แม้แต่น้ำเปล่า อาหารที่ท่านฉันส่วนใหญ่จะเป็นผัก ถั่วหรือน้ำพริกกับเกลือป่น ปฏิบัติอย่างนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี ร่างกายผิวพรรณของท่านก็ปกติอยู่ตามเดิม

                คาถาของหลวงปู่ทิม
"มะอะอุ ทุกขัง อนิจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ"

    หลวงปู่ทิมท่านว่าเป็นคาถาที่ดีและก็สั้น และพุทะคุณของคาถาบทนี้ก็สูงมาก แต่ที่สำคัญอยู่ที่คนปฏิบัติด้วย คือถ้าเป็นคนดี พระเครื่องของท่านก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้การทำความดีนั้นสำเร็จ พุทธคุณในคาถาบทนี้จะประสบผลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ ถ้าผู้ใดได้รับเวลาอาราธนาขอให้นึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และหลวงปู่ทิมเป็นที่ตั้ง ทุกๆ อย่างก็จะอำนวยโชคพอสมควรกับบุญกรรมของบุคลนั้น

   หลวงปู่ทิม แห่งวัดระหารไร่ เทพเจ้าแห่งเมืองระยอง  ท่านเป็นพระที่สันโดษ นยมสมถะ ไม่ยินดียินร้ายกับลาภยศและสรรเสริญ เมื่อครั้งที่ท่านได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นพระครูชั้นประทวนเมื่อปี พ.ศ.2478 ท่านก็ไม่ได้บอกใครและไม่ไ้้ด้ไปรับจนทางจังหวัดได้มอบตราตั้งให้ทางอำเภอนำมามอบให้ท่านที่วัด อยู่มาจนถึงปี พ.ศ.2497 ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ท่านเลื่อนเป็นพระครูสัญญาับัตร ท่านก็ไม่ยอมบอกใคร จนทางอำเภอได้ส่งหนังสือไปที่วัด ชาวบ้านจึงได้รู้กันและได้จัดขบวนแห่มารับท่านไปรับสัญญาบัตรพัดยศที่เจ้าคณะจังหวัด และได้เป็นพระครูภาวนาภิรัต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2507

   หลวงปู่ทิมได้สร้างวัถุมงคลเอาไว้มากมายและเกือบทุกรุ่นที่ผ่านการปลุกเสกจากท่านนั้นมีค่านิยมสูงมากๆ ไม่ว่าจะเป็น พระขุนแผนผงพรายกุมาร เหรียญเจริญพรบน ล่าง เหรียญเสมา หรือพระกริ่งชินบัญชรต่างก็เป็นที่ยอมรับในพุทธคุณจากบรรดาเซียนพระกันเป็นอย่างมากเพราะประสบการณ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์ แคล้วคลาด คงกระพันนิรันตรายเป็นที่ประจักษ์ใครที่ได้นำท่านขึ้นคอล้วยแล้วแต่มีประสบการณ์ต่างๆ

   เหรียญนั่งพาน ปี พ.ศ. 2518  ของ หลวงปู่ทิม  นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นเหรียญที่กำลังมาแรงน่าจับตามองเพราะมีความต้องการในตลาดสูงมาก ราคาค่าเช่าหาหรือก็ขยับเอา ขยับเอา หารใครรักและนิยมเล่นพระสายภาคตะวันออกนี้ก็ขอให้มีพระของหลวงปู่ทิมด้วยอย่างน้อย 1 องค์รับรองไม่มีคำว่าเจ๊ง

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อพุธ
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อพุธ
วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

    สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) ความว่า

   "ท่านเจ้าคุณพระราชสังวรญาณ หรือ หลวงพ่อพุธ เป็นพระที่สะอาดด้วยศีล ด้วยพระธรรม ด้วยพระวินัย ที่สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงวางไว้ให้เป็นคุณสมบัติของพระ  และพระในพระหฤทัยของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงวางไว้ให้เป็นคุณสมบัติของพระ และพระในพระหฤทัยของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระศาสนา่ของพระพุทธองค์ก็คือพระที่สมบูรณ์จริงด้วยคุณสมบัติที่ทรงวางไว้สะอาดด้วยศีลด้วยพระธรรม ด้วยพระวินัย มิใช่เพียงด้วยครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นสัญลักษณ์ของความสูงส่งบริสุทธิ์สะอาดเท่านั้น

     หลวงพ่อพุธ ท่านเป็นหนึ่งในผู้มีคุณต่อบ้านเมืองของเรา เพราะท่านเป็นพระที่เป็นมงคล เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ช่วยมิให้อัปมงคลเพิ่มขึ้นท่านย่อมได้เสวยผลแห่งความเป็นพระมงคล ในคติภพวิสัยของท่านแน่นอนแล้ว ของให้ผู้ได้พบ ได้รู้จักท่าน ได้นำความมีมงคลของท่านไปศึกษาปฏิบัติ เพื่อพาตนให้พ้นอัปมงคลเถิด "ชีวิตนี้้น้อยนัก" จักได้มีชีวิตหน้าที่ยาวนานอย่างมีมงคลต่อไป

   "พระราชสังวรญาณ" หรือ "หลวงพ่อพุธฐานิโย" มีชาติกำเนิดในสกุล "อินหา" เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 ที่ ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี  บิดาชื่อ  พร มารดาชื่อ สอน ท่านเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพกสิกรรม

   ท่านบรรพชา ณ วัดอินทสุวรรณ ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อตอนที่ท่านมีอายุได้ 15 ปี โดยมีท่านพระครูวิบูลย์ธรรมขันธ์เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินฝ่ายมหานิกาย เป็นพระอุปัชฌา พระครูโพธิภูมิไพโรจน์ (หมุน โพธิญาโณ) เป็นอาจารย์สอนในขณะเป็นสามเณรท่านสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ ณวัดแห่งนี้ การบรรพชาครั้งที่2 เป็นสามเณรธรรมยุติเมื่อวันที่4 กรกฎาคม พ.ศ.2481 ณวัดบูรพาราม โดยมีพระศาสนดิลก วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เสาร์ กนุตสีโลและพระอาจารย์พร สุมโน เป็ฯอาจารย์สอนภาวนาและข้อวัตรปฏิบัติในขณะนั้น

   พ.ศ. 2482  สอบนักธรรมชั้นโทได้ที่สำนักเรียนวัดสุปุกวนาราม

   พ.ศ. 2483 สอบนักธรรมชั้นเอกได้ที่สำนักเรียนวัดสุปุฏวนาราม

   พ.ศ. 2484 ท่านเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือบาลีต่อที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพ และสามารถสอบเปรียญธรรม3 ประโยค ได้ในขณะเป็นสามเณร

    หลวงพ่อพุธ ได้อุปสมบท ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ปทุมวัน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2485 โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร(หนู ฐิตปญโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูปทุมธรรมธาดา (บุญมั่น มนุตาสโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่า "ฐานิโย" ซึ่งแปลความหมายว่า "ผู้ตั้งมั่นในคุณธรรม"

   หลวงพ่อพุธเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยแท้จริง ท่านเป็นพระป่าสายอาจารย์มั่นที่เยี่ยมยอดลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีมากมายเหรียญนั่งพานของหลวงพ่อพุธ มีลักษณะสวยงามน่าบูชาเป็นอย่างยิ่งเขาว่ากันว่าใครไดู้ชาพระเครื่องของท่านบุคคลนั้นจะเป็นคนดีขึ้นมาในทันที เหรียญนี้้ด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่บนบาน ด้านหลังเป็นยันต์ 5 ปรากฏอักขระขอม 5 ตัว และมีตัวเลขไทยเขียนว่า "2537 เหรียญรุ่นนี้พุทธคุณดีเด่นรอบด้าน ราคาเช่าหายังไม่แพง รีๆ เก็บกันนะจ๊ะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน อีกหน่อยจะหายากน่ะเหรีญสวยๆอย่างนี้


Coin sitting my butt Wednesday.Wild Salavan question.

    
Patriarch . สกลมหาสังฆปริณายก . Given at the cremation . Peterborough United Sagwr Mystics ( Tha New on Wednesday ) and that

   
" Please Sir royal Sagwr insight or Wednesday as his father clean the canon by the preaching of the Prophet discipline Majesty . Buddha. Be placed into the properties . In the heart of the Prophet and His Royal Buddha. Be placed into the properties . In the heart of the Prophet and His Royal Buddha. In the dignitaries of the Buddha is to complete the true features on the clean with the precepts laid down by preaching with the discipline not only dominated the boards with Kasawpastrs . As a symbol of noble , pure clean only.

     
Wednesday was one of those parents you have to our country . Because you are the propitious . As being part of that , that unfortunately you will have to take a fruit of the sacred . The Apocalypse incarnation of the exact vision . Of the meeting . Not know you. ' Brings you to a sacred practice . To take away their bad luck alone . "This life is a " shall have a long life as a sacred duty to .

   
"Royal Sagwr Wise " or " The New Vicar Wednesday Tha " has origins in the national currency " in the " born on 8 February 2464 at The T. Nong Don Muang Saraburi, Nong Don Father blessed Mother . teach you the only child of parents who are professional farming .

   
You ordination at Wat Suwan Integrated T. Tan Noeng Daen A. Wild , when he was 15 years old , with the Sawang district manager vicars Wiboonluck Trrmkants primate Maha Nikai . Jacques is the warm Gulf Coast . Provost prosperous landscape Bodhi ( Bodhi Jaya Mano rotation ), a lecturer in as a novice, you can be sure theologian third grade at the time of ordering two . A fairly novice end on July 4, 2481 , at Temple University , with the religious Dilok Ram . Wat Si Ubon Rattanaram . A preceptor . Teacher Saturday . Canute and his teacher with a colored Petri net concept into the teaching and monastic prayer at that time.

   
2482 Audit Bureau study Divine Master Class at Wat Arun: I Puk .

   
2483 Audit Bureau has learned theologian classical random key measure Sothorn rules .

   
2484 he arrived at the school Pali Pathumwanaram Ratchaworawihan Bangkok and can be fairly sure the third sentence sermons while a novice.

    
Wednesday was ordained at Wat Luang Pathumwanaram Ratchaworawihan Pathumwan Bangkok on 24 July 2485 , with the wisdom Pisan synod ( the major rat ฐit Nino ) as the initiator. Provost Pathum Trrmtada ( merit determined by a human eye ) is the Krrmwahaharis . Secretary of the lotus is the conservative daughter of a professor known as " Tha New Yo" which translated means . "The focus on the merits ."

   
Wednesday was a good father to act like a real treat . I believe that you are the wild call of the great disciples , they are pretty much a pastor sitting Wednesday. Looks very beautiful to worship him as the person who baked tea amulets are to be improved immediately . These coins are a pastor meditating front roller . Talisman is listed on the back of five Khmer five characters and numbers that Thailand a " 2537 Outstanding grace this coin sides. Rental price is also affordable for the common thread I could find that did not remind me . A little hard to find a coin like this is pretty important .

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เหรียญั่งพานหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม

เหรียญั่งพานหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม

   "หลวงพ่อเปิ่น" หรือ "พระอุดมประชานาถ"มีนามเดิมว่า เปิ่น ภู่ระหงษ์  เกิดวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2466  ที่ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  เป็นบุตรของนายฟัก และนางยวง ภู่ระหงษ์ เป็นบุตรคนที่ 9 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน

   หลวงพ่อเปิ่นสนใจในเรื่องของไสยศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเด็กอาศัยว่าครอบครัวของท่านอยู่ใกล้กับวัดบางพระซึ่งในสมัยนั้นมีพระคุณเจ้าที่จำพรรษาอยู่ที่วัดบางพระมีความเก่งกาจมีความเชี่ยวชาญในสายไสยศาสตร์อยู่ด้วยกันหลายองค์ ในช่วงนี้เองบิดาของท่านจึงได้ถ่ายทอดความรู้ คาถาคมให้ ครั้นต่อมาครอบครัวย้ายไปตั้งรกรางที่บ้านทุ่งคอก สุพรรณบุรี ที่นี่เองที่เด็กชายเปิ่นขวนขวายหาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิทยาอาคมเพื่อศึกษาหาวิชามาไว้ป้องกันตัวเอง จนกระทั่งได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแดง แก่งวัดทุ่งคอก หลวงพ่อแดงท่านเห็นว่าเด็กคนนี้มีจิตอันใสบริสุทธิ์สะอาด ท่านจึงได้ถ่ายทอดในสายวิชาของท่านพร้อมวิชาไสยเวทย์์ต่างๆ ให้กับเด็กชายเปิ่น

   ต่อมาครอบครัวได้ย้ายกลับสู่ถิ่นฐานเดิมที่ อ.นครชัยศรี สมัยนี้เองที่นายเปิ่นได้รับการถ่ายทอดวิชาสักยันต์อันเกรียงไกรจากหลวงพ่อหิ่มอนุทโชโต เจ้าอาวาสวัดบางพระ ดังนั้นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ท่านจึงเข้าสู่พรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางพระ โดยมีพระอธิการหิ่ม อินทโชโต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทองอยู่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เปลี่ยน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายานามว่า "ฐิตคุโณ"

   เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาวิชาการต่างๆจากพระอุปัชฌย์ เช่นการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เวทมนต์คาถา อักขระโรราณ รูปแบบยันต์ต่างๆ การลงอาคม เป็นอาทิ ต่อจากนั้นท่านก็เดินธุดงค์วัตรแสวงหาธรรมเพิ่มเติมต่อไป จนได้พบกับ "หลวงพ่อโอภาสี"  ซึ่งท่านก็ได้เมตตาอบรมแนะนำสั่งสอนให้แก่หลวงพ่อเปิ่นด้วยดี พำนักอยู่กับหลวงพ่อโอภาสีสักพักท่านก็ออกธุดงค์ต่อไปในจังหวัดต่างๆ เช่นเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์นครสวรรค์และเพชรบูรณ์ปัปตานี ยะลา นราธิวาส และย้อนกลบขึ้นมาที่สุราษฎร์ธานีได้กราบสสการ หลวงพ่อพุทธทาส แห่ง สวนโมกข์ และหลวงพ่อสงฆ์ แห่งวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

   เมื่อท่านเดิทางจากภาคใต้แล้วก็ใคร่อยากจะเดินทางไปทางทิศตะวันตกจุดหมายปลายทางคือจังหวัดกาญจนบุรีท่านได้จาริกธุดงค์ข้ามขุนเขตตะนาวศรี เข้าสู่เมืองมะริด เข้าสู่บ้องตี้ เซซ่าโว่ เกริงกาเวีย ซึ่งป่าแถบนั้นเป็นป่าที่ซ่อนอาถรรพ์ลี้ลับนานาประการเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสัตว์ อันตรายจากสิ่งลี้ลับมนต์ดำแห่งป่า สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้หลวงพ่อเกิความหวาดกลัวแต่ประการใด ตรงกันข้ามท่านกลับมุ่งความตั้งใจจะเข้าสู่แดนลี้ลับนี้ให้ได้

   หลวงพ่อถือเคร่งในวัตรปฏิบัติจนเป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้ที่มากราบไหว้พบเห็นและน่นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้ชื่อหลวงพ่อขจรไหลไปทั่วแค้วนจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่กุฏิหลวงพ่อมีศิษยานศิษย์มากันเนืองแ่่น่น โดยไม่ขาดสายและที่กล่าวขานกันอย่างไม่มีวันจบสิ้น ณ วัดโคกเขมา นั่นคือ "การสักยันต์ของหลวงพ่อเปิ่น" มีดผ่าตัดยังไม่สามารถเฉือนเนื้อลงได้เลย เหนียว แค่ไหนลองคิดดู หลวงพ่อเปิ่นท่านลงมือสักลงอักขระเวทย์ด้วยองค์ท่านเองมาภายหลังหลวงพ่อได้หระสิทธิ์ประสาทวิชาการสักให้แก่ศิษย์เป็นองค์สักแทน แล้วหลวงพ่อเพียงทำพิธีครอบให้เท่านั้น

   เรื่องการสักยันต์ของหลวงพ่อเปิ่นชอบสัก "เสือ" ด้วยเหตุผลที่บอกเีพียงสั้นๆว่า "เสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจ เพียงเสียงคำรามของเสือสัตว์ทั้งหลายก็สงบเงียบ กลิ่นของเสือ สัตว์ทั้งหลายเมื่อรับสัมผัสจยอมในทันที หลีกทันก็ต้องหลีก จัดอยู่ในมหาอำนา เสือรูปร่างสง่างาม เต็มไปด้วยอำนาจบารมี จัดอยู่ในมหานิยม

   และแล้วในที่สุดหลวงพ่อเปิ่นก็กลับมาพัฒนาวัดบางพระ ดังนั้นทำให้ถนนแห่งชายฉกรรจ์ผู้มีเลือดนักสู้ในหัวใจทุกคนมุ่งตรงดิ่งสู่วับางพระไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือผู้ที่ทำงานเสี่ยงกับอันตรายนานาประการ

   ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2523  หลวงพ่อเปิ่นได้เป็น "พระครูฐาปนกิจสุนทร" และต่อมา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 หลวงพ่อท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระอุดมประชานาถ" และด้วยการพัฒนาวัดและชุมชนมาโดยตลอดทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์ โดยอุมัิติจากสภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาบัตร พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สมขาสังคมศาสตร์ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ในวัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2545 ณ โรงพยาบาลศิริราช หลวงพ่อเปิ่นได้ละสังขารด้วยอาุยุ 79 พรรษา 54  ยังความอาลัยแก่ปุถุชน และ ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก

    เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเปิ่น นั่นเป็นเหรียญดีที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีคุณลักษณะสวยงามถูกตาถูกใจชายฉกรรจ์เหลือเกิน ด้านหน้าปรากฏของหลวงพ่อเปิ่นนั่งสมาธิบนพาน มีอักษรเขียนว่า "พระครูฐาปนกิจสุนทร หลวงพ่อเปิ่ ฐิตคุโณ"  ด้านล่างของขอบเหรียญเขียนจารึกว่า "ฉลองอาุยุครบ6 รอบ 2537" ส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นยันต์อันทรงคุณดีเด่นทุกประการ มีอักษรขอม 3 แถว มีอักษรไทยเขียนว่า "วัดบางพระ นครปฐม" และของแท้ต้องมีโค้ดตอกลำดับของเหรียญด้วย เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญหนึ่งเลยที่เดียวเนื่องจากสาธุชนทุกๆ คนต่างๆเชื่อมั่นในพุทธาคมของหลวงพ่อเปิ่นเทพเจ้าแห่งวัดบางพระเป็นที่สุด การันตีได้เลยว่าเหรียญนี้จะต้องเป็นเหรียญที่หาได้ยากในอนาคต แต่ตอนนี้ราคาอยู่หลักพันต้นๆเท่านั้นเอง ดังนั้นเก็บได้ต้องรีบเก็บน่ะ

    Act as my coin tray awkward some of the Genesis .

   
" It 's awkward, " or " the rich Prachanat " has the same name as awkward Phong Phu slender born Sunday, August 12, 2466 at Tambon Bang Kaeo , Nakhon Pathom Nakhon Chai Si district, it is the son of Mr. and Mrs. Hatch pure mountain Phong is a slender child of nine siblings , 10 .

   
My interest in the subject of superstition awkward since childhood that his family lived near the temple , which in those days was a deacon at the temple Wat Bang Phra offers versatility with expertise in line with many superstitions . persona During this time his father had knowledge spell contrast , when family later moved to the overgrown tracks home field trapping Suphanburi , then, boy, awkward work for teachers , the fluorescence study magic to study five subjects into defense. itself. P was not a disciple of Luang Por Daeng . Kaeng stable gauge field . I can see that my child has a mental pure clean . You can not live in your subject line and various Sunday School occultism . The awkward boy .

   
The family later moved back to the original settlers Nakhon Chai Si district, this contemporary master of awkward subjects have inherited a mighty talisman of the conservative pastor Lahiri in Shotokan . Wat Bang Phra . Thus , on 23 May 2491 he entered Providence Hospital consecrated precinct tea ordination at Wat Bang Phra . The Rector Lahiri M Integrated Shotokan as preceptor . Master Yu . Is the Krrmwahaharis . Teacher Change . Ecclesiastes is the daughter of a conservative 's nickname " Kun ฐit Mano " .

   
When I was studying the primates discipline. Various problems of the industry and academic Juan Bay Beach . Such practices Kammaฏฐan magic spells the character Aurora as a talisman and a spell as such then you went hiking routine seek justice further until the " Father greet colors " that you had gentle training teach . to my embarrassingly well. Residence to greet the pastor while he was out hiking in the various provinces . Such as Chiang Mai , Chiang Rai , Lampang , Phrae , Sukhothai , Uttaradit Kamphaeng Phet , Nakhon Sawan and Phetchabun Pattani , Yala , Narathiwat and motorboats start filling up the post in question fell to . Pastor of Liberty Park Buddhist monks and chaplain . The Prince of Salaloy .

   
When you handle the way from the south , then west , who wanted to travel to your destination was Kanchanaburi pilgrim pilgrimage across the Tenasserim feed . Log in Myeik . Sign Bongti Sesame Volvo Gering Ka band Vesuvius , who is a wild jungle hide Mystical mystical diversified out. Whether it is a dangerous animal . Dangers of the occult mystery of the forest . This girl did not make parents fear whatsoever. In contrast to its willingness to enter into the spiritual realm to be .

   
Father held in strict monastic well as adherence to the worship experience and analysis can cause name Father pervading flow throughout camping as it is not surprising that the parsonage pastor with alumni motor Prentice very ians was now due . By unremitting and the talk of the endless Wat Khema mound that is, " the pastor tattoo awkward " a scalpel to cut the meat can be tough to do I think . When I embarked on my awkward character with the Magic after his own father had the nerve academic Hra a disciple is the one to replace . I pastor a Baptist family only.

   
The tattoo pastor awkward like a " tiger" for the reason that it is just a short selection . " Tigers are powerful . Only the roar of a tiger tiger animals is calming scent of animals when exposed to the right . I have to make up work . Situated in a great researcher . Tiger graceful shape . Packed with power, prestige . Organized in immortality .

   
And then finally came back to my awkward development or Register. So make the blood of men who have a fighter in every heart headed straight to some of the Valley as police officers or those who work with dangerous risk diversified .

   
On 2 December 2523 a pastor awkward . " Provost Thapana Business Law " and later in the day on December 5, 2537 Pastor Move clerics have given me . As the common cardinal . "The rich Prachanat " and with the development of the community and throughout the University College , Chulalongkorn University . Nationals , Boston, Tamts . By U Tin Mai University Council . College consecration . Honorary Doctor of Buddhist Studies . Social Sciences at the leg on May 7, 2538 in Alameda on June 30, 2545 at Siriraj Hospital . Awkward to talk with parents at 79 years old, 54 Aau precipitation also longed for a good commoner and Siษyanusiษis .

    
Coin sitting pretty awkward enough . There is a very marked feature is extremely beautiful eyes , because men like that. Meditate on the front appears ludicrous Father Phan . Have written that letter . " Law Works Thapana provost Pompeii ฐit Pastor Marcus Mano " below the edge of a coin inscription . "Celebrating Aau offseason full six rounds in 2537 " for the sides of the coin as a talisman powerful you outstanding in all respects with the letters for the third row, the letter Thailand wrote that " some of the Genesis " and the original code splitting sequence of coins. with This coin is a coin that has been popular not only because of one dollar for every honest person . Many people believe in his sharp output pastor god some of the most awkward . Guarantee that this coin is a coin that is rare in the future. But now the price is only the early thousands . Therefore, the need to store it.