จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Amazon

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

เหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นแรก

Reciprocal Links Directory - Smarty Links is the right place to get linked!
เหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นแรก
วัดดอยแม่ปั่ง เชียงใหม่
   "หลวงปู่แหวนสุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง"  พระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตากรุณาอย่างแท้จริง ท่านมีนามเดิมว่า "ญาณ" ืโยมบิดาชื่อ ใส โยมมารดา แก้ว  อาชีพทำนาและตีเหล็ก ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2430  ณ บ้านหนองบอน หมู่ 2 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย มีพี่น้อง2 คน ท่านเป็นคนที่ 2 ท่านออกบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้เพียง 13 ปีโดยบวชในฝ่ายมหานิกายโดยมี พระอาจารย์คำมา เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "แหวน"

   สามเณรแหวนสนใจปฏิบัติธรรมและเรียนรู้ในตำราต่างๆเป็นอย่างยิ่ง สามารถอ่านตำราในใบลานได้ทั้งภาษาขอมและภาษาล้านนา จนแตกฉานความประพฤติของสามเณรแหวนนี้เป็นที่น่าเลื่อมใสและก่อศัทธาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว และไม่ฉันเนื้อสัตว์ บุคลิกลักษณะสุขุม พูดน้อย รักสันโดษสมถะ อาจารย์อ้วนได้นำไปฝากเรียนธรรมและวิชาการอื่นๆ ที่สำนักสงฆ์วัดสร้างถ่อ อ.หัวสะพาน  จ.อุบลราชธานี ณวัดนี้ได้มีพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโมเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางภาษาบาลี ภาษาไทย ทำให้ได้เข้าใจในธรรมะขึ้นอีกอักโข

   เมื่อท่านอายุครบบวชก็ได้อุปสมบที่วัดสร้างถ่อนอก โดยบวชในฝ่ายมหานิกายเช่นเดิม ได้ศึกษาธรรมวินัย ธรรมปฏิบัติจนเป็นผู้รอบรู้ทั้งปริยัติธรรมตลอดจนถึงวิชาอาคม จากนั้นท่านก็ออกเสาะแสวงหาอาจารย์ผู้ที่จะประสิทธิื์ื์์ความรู้ให้แก่ท่านต่อไปอีกท่านจึงได้ออกเสาะแสวงหาอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ความรู้ให้แก่ท่านต่อไปอีกท่านจึงได้ออกเดินทางธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ และได้คบหากันกับ "หลวงปู่ตื้อ อาจลธรรมโม ซึ่งเป็ฯผู้ชักนำให้ไปพบพระ "อาจารย์มั่น ภูริทัตโต" หลวงปู่แหวนขอรับเป็นพระสงฆ์ในฝ่ายธรรมยุติกนิกายโดยมีท่านเจ้าคุณพระอุมาสีคุณปมาจารย์เป็นพระอุปัชฌาจารย์

   นับแต่นั้นหลวงปู่แหวนก็ได้ออกธุดงค์กรรมฐานหาความวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรแถบภาคเหนือตลอดมา จวบจนได้พบวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และได้ทำการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรือง จนเป็นที่รู้แก่คนทั่วไปถึงทุกวันนี้ หลวงปู่แหวนสุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋งได้มรณภาพลงที่วัดดอยแ่ม่ปั๋งแห่งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2528 สิริอายุ 98 ปี

  มีผู้กล่าวถึง "หลวงปู่แหวน สุจิณโณ" ว่าท่านสำเร็จเป็น "พระอรหันต์" เนื่องจากท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม และมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ต่างๆ นานา มีผู้นิยมเลื่อมใส และศรัทธาในวัตถุมงคลของท่านมาก พระเครื่องหลวงปู่แหวนต่างก็พยายามหามาไว้เป็นสิริมงคลแก่ตัว เพราะต่างร่ำลือในความขลังจากการปลุกเสกของหลวงปู่แหวนสุจิณโณเหรียญของหลวงปู่แหวนโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยม ค้าขายเจริญรุ่งเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย สยบสิ่งชั่งร้ายต่างๆนานา เก็บเหรียญของท่านเสียตั้งแต่วันนี้เถอะก่อนที่อนาคตอันใกล้นี้จะไม่มีให้เก็บเพราะเซียนใหญ่เก็บเข้ากรุกันเสียหมด

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ รุ่นเยือนอินเดีย


เหรียญหลวงปู่โต๊ะ รุ่นเยือนอินเดีย
วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพ

        "พระหลวงปู่โต๊ะ"
  หรือ "ราชสังวราภิมณฑ์"  เป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงามยิ่ง หลังจากอุปสมบท ท่านก็หมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนมีความรู้จนแตกฉานลึกซึ้ง และถือวิปัสสนาธุระเป็นหลักปฏิบัติชอบตลอดชีวิตอันยาวนานถึง 94 ปีของท่าน อีกทั้งท่านยังเป็นที่เคารพบูชา ศรัทธาและเลื่อมใสของบุคคลทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่สามัญบุคคลจนถึงองค์พระประมุขของชาติ

    ครานั้นขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ แปรพระราชฐานไปประทับ ณ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ หลวงปู่ก็อาพาธเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ.2524 และมรณภาพด้วยอาการสงบนับอายุได้94 ปี ของท่าน อีกทั้งท่านยังเป็นที่เคารพบูชา ศัรทธาและเลื่อมใสของบุคคลทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่สามัญบุคคลจนถึงองค์พระประมุขของชาติ

   ครานั้น ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ ณ ถูพิงค์ราชนิเวศน์ หลวงปู่ก็อาพาธเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนกุมพาพันธ์  พ.ศ.2524 และมรณภาพด้วยอาการสงบนับอายุได้ 93ปี10 เดือน กับ22วัน เมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญศพไปตั้งที่ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร พระราชทานเกียรติยศศพ พร้อมทั้งฉัตรเบญจาเครื่องประกอบเกียรติยศครบทุกประการ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่การศพโดยตลอด และทรงเสด็จฯ ไปเป็นประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

    พระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะนั้นสร้างออกมาหลากหลายรุ่นแต่ที่ดังๆก็เห็นจะได้แก่พระปิดตาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาเสน่ห์ ปลดหนี้ กนกข้างจัมโบ้  1 หรือนะทะนะ ก็ล้วนแล้วแต่มีคุรวิเศษด้วยกันทั้งสิน แต่ตอนนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของเหรียญซึ่งเหรียญที่ดูดีมีอนาคตสายหลวงปู่โต๊ะนั่นก็คือ เหรียญหลวงปู่โต๊ะ รุ่นเยือนอินเดีย นั่นเอง
    เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519  วัดประดู่ฉิมพลี จัดสร้างในโอกาสที่หลวงปู่ เหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างแบบพิมพ์ที่งดงาม จำนวนการจัดสร้างถือได้ว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับเหรียญเสมารุ่นปี 2517 และเหรียญพัดยศรุ่นปี 2518 โดยรุ่นเยือนอินเดียมีจำนวนการจัดสร้างดังนี้

   * เนื้อทองคำ 250 เหรียญ
   * เนื้อนาก 90 เหรียญ
   * เนื้อเงิน 1000 เหรียญ
   * เนื้อนวโลหะ 2,000 เหรียญ
   * เนื้อทองแดง 20,000 เหรียญ

    เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519  จัดเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะอีกรุ่นหนึุ่งที่มีราคาเช่าบูชาสูงพอสมควรด้วยแบบพิมพ์ที่สวยงามและจำนวนการจัดสร้างที่มีอย่างจำกัด และถ้าเทียบเนื้อต่อเนื้อแล้วเหรียญรุ่นเยือนอินเดียจะมีจำนวนน้อยกว่าเหรียญรุ่นอื่นๆในเนื้อเดียวกัน เอาเป็นว่าหากจะเก็บสะสมเหรียญ อย่าลืมเก็บเหรียญรุ่นนี้เอาไว้ด้วยและคัดเน้นๆเฉพาะสวยๆ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
 พระหลวงปู่โต๊ะ,เหรียญหลวงปู่โต๊ะ,ประวัติหลวงปู่โต๊ะ,เหรียญหลวงปู่โต๊ะ,พระหลวงปู่โต๊ะ,พระปิดตา,พระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะ, เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลีรุ่นเยือนอินเดีย

Luang Poo Toh"
   Or "royal Sangwararam Governance Monprach" Si La Moraine is a routine Thera beautiful. after ordination You can always learn discipline and have a profound knowledge in literacy. And insight into practices like long lifetime up to 94 years of service and is also the worship. Faith and veneration of all ages. From ordinary individuals to the national monarch.
     His Majesty at that moment. Transformed the palace and sat at the Iron Bridge. Grandfather was ill for the last time in February 2524 and die with a calm after the age of 94 years of service and is also the worship. Great potential Madhavan and veneration of all ages. From ordinary individuals to the national monarch.

    At that time, His Majesty the King. Transformed the palace and stood at Rub Rim. Grandfather was ill for the last time in February 2524 and die with a calm after the age of 93 years 10 months and 22 days after the notice of the atom through anointed. Majesty, to invite him to address the Hundred Year Hall. wats Funeral honors bestowed The trappings of fame tiered Benja all respects. Royal patronage for the funeral and then went on to become president of His Majesty the King.

     Phra Luang Poo Toh was created out of the other models, but that it will include in his eyes. Whether the bird charm forgiven by one or jumbo Wanthana are all too familiar with all the wonderful products. But now we will be a matter of dollars and coins that look promising line LP.Toh that is. Medal LP.Toh That the visit to India
     Medal LP.Toh Close trans Model 2519 visit to India Close trans. What made ​​the occasion. This coin has organized a series of spectacular. Of the building can be considered minimal. Compared to the 2517 SEMA coins and medals fan of rank-generation 2518 model has been made ​​following visit to India.

    * $ 250 gold
    * Swordfish meat $ 90
    * Silver $ 1000
    * Nawaloha $ 2,000
    * Copper $ 20,000

     Medal LP.Toh Close trans Models coin visited India in 2519 as a model for Nึue LP.Toh at a high enough price for the worship of beautiful form and with a limited number of the establishment. Compared to meat and meat medal visited India will have fewer dollars in more homogeneous. So if a coin collection Do not forget to collect coins and sort this out with a specific focus on me. Certainly not disappointed

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

เหรียญหลังยันต์หลวงพ่อกวย
  เหรียญหลังยันต์หลวงพ่อกวย

 วัดโฆสิตาราม ชัยนาท

สำหรับอัตโนประวัติของ "หลวงพ่อกวย ชุตินุธโร วัดโฆสิตาราม" มีว่าหลวงพ่อกวยนั้นเดิมชื่อ กวย ปั้นสน ถือกำเหนิ ณบ้านแคอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  เป็นบุตรของคุณพ่อ ตุ้ย ปั้นสน มารดาชื่อคุณแม่ ต่วน เดชมา
    เมื่อท่านอุปสมบทท่านก็เล่าเรียนวิชาต่างๆ อย่างขยันขันแข็ง ท่านฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเกจิผู้โด่งดังหลายรูป เช่นหลวงพ่อเฒ่า วัดคังคาว ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลนัก หลวงพ่อศรี พระเกจิที่โด่งดังของสิงห์บุรี
หลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี ดังนั้นท่านจึงเป็นพระที่มีกฤตยาคมเป็น อย่างยิ่ง
ในด้านวัตถุมงคลนั้นนับว่าหลวงพ่อกวยเริ่มท่านสร้างไว้และปลุกเสกไว้หลายรุ่นด้วยกันบางรุ่นนั้นมีมูลค่าบูชาสะสมค่อนข้างสูงเนื่องจากมีประสบการณ์ที่บางครั้งยากแก่การบรรยายจนกลายเป็นความเชื่อถือยึดเหนี่ยวสืบต่อกันมาว่าท่านมีคุณวิเศษ จนบรรดาศิษยานุศิษย์พากันเรียกท่านว่า "เทพเจ้าแห่งเมืองสรรค์"


   ลักษณะของเหรียญมีรูปทรงคล้ายๆ กับเหรียญอีกรุ่นหนึ่งของท่านนั่นก็คือเหรียญหลังหนุมานนั่นเอง แต่เหรียญหลังหนุมานราคาไปไกลแล้วน่ะตอนนี้เอาเป็นว่าพูดเรื่องเหรียญหลังยันต์ต่อดีกว่า ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงกลาง มีอักษรจารึกว่า"หลวงพ่อกวยชุตินุธโร วัดโฆสิตาราม" ด้านหลังเป็นรูปยันต์มีจารึกว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา  พ.ศ.2521

  เหรียญหลังยันต์หลวงพ่อกวย  นี้เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในงานผูกพัทธสีมา ปี2521 เหรียญนี้มีประสบการณ์ทางด้านเมตตามหานิยม  และคงกระพันชาตรีดียอดเยี่ยมจริงๆสภาพสวยๆ ยังพอหาได้ แต่คนในพื้นที่ก็หวงน่าดูชมทีเดียว ราคาน่าจะประมาณธนบัตรใบละพันสัก 10 ใบ เอาเป็นว่าในปัจจุบันสภาพสวยๆนั้นหาได้ยากขึ้นทุกที มิหนำซ้ำราคาก็ขึ้นตามทุกขณะจิต กระแสความนิยมเล่นหาหลวงพ่อกวยมาแรงมากขณะนี้ ต้องรีบหารีบเก็บ อีก 2-3 ปีราคามากกว่านี้อีกเยอะ
เหรียญหลังยันต์หลวงพ่อกวย,เหรียญหลังยันต์หลวงพ่อกวย,เหรียญหลังยันต์หลวงพ่อกวย,เหรียญหลังยันต์หลวงพ่อกวย

ประวัติของ "หลวงพ่อกวย,ประวัติของ "หลวงพ่อกวย,ประวัติของ "หลวงพ่อกวย Medal with Yan LP.Kuay

  Temple Chai Khositaram

For automatic history "LP.Kuay Chutinatrungsee supporters Thistle measured Khositaram" is that LP.Kuay the former Balaguer molding pine hold grip these new asset caching method. Chai district. Chai was the son of Rev. Tui forming. Black mother mother sateen power source.
     When he was ordained course of study. Diligently You lie to the pundits, the famous disciple many. As measured on my old bats, which is measured is the father of the famous Phra Nakhon Si.
My flat Suphan original series, so you are the concepts that are extremely sharp.
The object is considered to LP.Kuay you create or listed in several versions, some of which are quite high due to the accumulation of worship sometimes difficult to describe the experience to become a trusted anchor successor. you have the magic to that And the disciples came to him. "The god of the city block"


    Characteristics of the coin is shaped like. Another version of the coin, that is after Hanuman medal itself. But so far, then you sneak behind Hanuman price now conclude with a medal with stamp on it. The front of the coin is the father sitting in the middle. A character mentions that "LP.Kuay Chutinatrungsee Thistle supporters. Measured Khositaram "behind a talisman with inscription. "ผokpattsima gift in 2521.

   Medal with Yan LP.Kuay This medal was established in 2521 ผokpattsima coin has extensive experience in the mercy popularity. And invulnerable great, really nice, but was found in the Dunhuang area was quite a sight. Price seems to be about a thousand bank notes of 10 cards Let's current condition, it can be harder. Besides, the price is up to every moment. LP.Kuay popularity played a very strong now. I have to find another store 2-3 this lot.


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเริ่ม


เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเริ่ม
วัดจุกกะเฌอ ชลบุรี


   ยามใดก็ตามที่มีความรู้สึกนึกถึง "สงฆ์ดีแห่งเมืองชล" ยามนั้นย่อมปรากฎภาพของ หลวงปู่เริ่ม ปรโมวัดจุกกะเฌอ ขึ้นมาในสำนึก โดยเฉพาะในหมู่เซียนพระทั้งน้อยใหญ่ต่างก็ยอมรับในพุทธคุณอันเปี่ยมล้นด้วยกันแทบทั้งสิ้น

    หลวงปู่เริ่ม มีราชทินนามสมณศักดิ์ว่า "พระครูศรีฉฬังคสังวร" เกิดในตระกูล "เฉียงเอก" ที่ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี เมื่ออายุครบ 20 ปี  หลวงปู่เริ่มท่านก็ได้อุปสมบที่วัดแหลมฉบัง โดยมีพระครูสุนทรธรรมรส (หลวงปู่ศรี) วัดอ่างศิลา เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอาจารย์จั๊ว วัดอ่างศิลา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ลำดวน วัดอ่างศิลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้รับฉายาว่า"ปรโม" เมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดจุกกะเฌอ ซึ่งมีพระอาจารย์ขันธ์เป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่เริ่มท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติโดยเคร่งครัดศีลาจารวัตรงดงาม สร้างความเคารพเลื่อมใสศัรทธาให้แก่ชาวบ้านในร้านถิ่นแถบนั้นเป็นอย่างมาก

   หลวงปู่เริ่มได้เรียนวิชาทำปลัดขิกกับ "หลวงพ่อสาย วัดหนองเกตุน้อย" เรียนวิชาทำผง 12 นักษัตรจาก "หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์" และนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษากับพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป เช่นหลวงพ่ออ๋อง วันหนองรี หลวงพ่อผุย วัดหน้าพระธาตุ พนัสนิคม ท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา และได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานวิชาสร้างพระปิดตา วิชาโหราศาสตร์กับสมเด็จพระสังฆราช "อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศ เป็นอาทิ

   นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษากับพระอาจารย์เก่งๆ อีกหลายรูป เช่นฝนแสนห่า และสีผึ้งเจ็ดจันทร์ ซึ่งเป็นวิชาเมตตามหานิยมชั้นสูงกับหลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก โดยก่อนที่หลวยงพ่ออ่ำจะสอนวิชาให้นั้น ท่านจะมัดมือไพล่หลังไว้กับตอไม้ที่ริมป่าช้า ให้คาถา 4 ตัวและให้ภาวนาจนเชือกหลุด หลวงปู่เริ่มท่านก็ทำได้ หลวงพ่ออ่ำท่านจึงรับเป็นศิษย์

    ในด้านวัตถุมงคลนับว่าหลวงปู่เริ่มท่านสร้างไว้และปลุกเสกไว้หลายรุ่นด้วยกัน บางรุ่นนั้นมีมูลค่าบูชาสะสมค่อนข้างสูงเอาการเลยทีเดียวเนื่องจากมีแระสบการณ์ที่ผู้นำไปบูชาประจักษ์แก่สายตาจนกลายเป็นความเชื่อถื่อยึดเหนี่ยวสืบต่อกันมาว่าพระเครื่องของท่านมีคุณวิเศษดีเยี่ยมยอด นอกจากเก่งทางด้านคาถาอาคมแล้ว หลวยงปู่ท่านยังมีความ แตกฉานในวิชาแพทย์แผนโบราณอีกด้วย หลวงปู่เริ่มมรณภาพเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538   สิริอายุได้ 91ปี 71 พรรษา พระราชทานเพลิงศพวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2539

  "เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อเริ่ม"  เป็นที่รู้จักกันดีในวงการพระ เคื่องเมืองไทย  เนืื่องด้วยพุทธคุณเด่นเมตรตามหานิยม และแคล้วคลาด ปุจจุบันเริ่มหายากเข้าไปทุกขณะจิต  แต่ก็ยังพอหาได้ตามแผงพระทั่วๆไป  และ ราคาเช่าหาอยู่ที่หลักพันต้นๆ เท่านั้นเองเจอะเจอที่ใดหากสวยเป๊ะๆ และแท้ชัวร์ๆให้เก็บเอาไว้เลย
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเริ่ม,เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเริ่ม,เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเริ่ม,เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเริ่ม,เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเริ่ม,พระเครื่อง,,พระเครื่อง,,พระเครื่อง,,พระเครื่อง,,พระเครื่อง,ประวัติหลวงปู่เริ่ม
I think anyone with sense. "Great priest of the city of lakes", it will appear at the global image of Luang Pu Wat Mo Ka Cher stopper. Up in the realization Especially among the small Sage King, however, recognize the immense grace together almost.

     What began with the king's priest. "Provost Sri f ฬa wary of the" birth family "wide X" on. Sriracha, Chonburi. Grandfather started at the age of 20 years he had any integrity at Wat Laem Chabang. The provost Pumpradit taste (Luang Pu Si) measured a stone a preceptor. Teacher Chua of Bath stone is Kornrnamyrhrharit. The Master Duan of Bath stone as the conservative young professor. And has been nicknamed the "global memory" when he was ordained at Wat temple grips Ka Cher. The abbot Venerable Master Khan began the study of the discipline. And strictly Si La Moraine beauty routine. Great Days Martha admiring esteem to people resident in that region as well.

    What lesson do Palad start with "late vicar, Pattaya little" lesson 12 Zodiac powder made ​​by "Luang Pu Tien Temple," and you may also have studied with several Buddhist monk's. Like Father Ong's Nong Luang, Wat Phra That decay Wat Si Khun Mueang you a stone and built the subjects taught meditation, eyes closed. Astrology and Marriage "Mano Ya live attenuated), such as Wat Arun.

    He also studied with the professors I have many more like wax lurtz and seven Monday. Mercy popular of which is high on my reading. Measured Nongkabonk Before casting a dark enough to teach them that. You will be provided with hands tied behind their backs and wood on the edge of the cemetery to pray for the magic 4 and dropped the rope. What you can do to Um, your father took him as a disciple.

     In the sacred as Luang Pu began to rebuild it and chanted for several generations together. Some models also have a relatively high value reward offering is to experience the ride ever since has witnessed the worship leader to become the successor to anchor it assumes that you have a magic amulet wonderfully good. Also do the magic and then You have a young family, wealth and prosperity. Learned in traditional medicine as well. What began in 2538 and died on July 18 aged 91 years 71 years glory cremation on 7 July 2539.
   "Coin tray Father began, "is well known in the industry. Conditioned to Thailand Enืืe definitely want to stay away for the most current key and escape from the every rare moment. It was found by the normal panel and rental prices for thousands of destinations. Only if you come across any other pretty accurate. And make sure I kept it.

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัว

เหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัว
วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

เหรียญนั่งพาน “รุ่นพินัยกรรม” หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

เหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัว
วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
      "หลวงตามหาบัว"  ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาที่ค่อนข้างมีฐานะ ณ บ้านตาด จ.อุดรธานี ท่านเกิด 12 สิงหาคมพ.ศ. 2456  มีนามเดิมว่า บัว โลหิตดี  พี่น้องทั้งหมด 16 คน  สมัยที่ท่านยังเป็นเด็ก ท่านมักจะทำบุญตักบาตร กับผู้ใหญ่อยู่เสมอ  หนุ่มใหญ่ขึ้นมาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวขยันขันแข็งการงาน เป็นกำลังหลักให้บิดามารดา ได้ชื่นใจ แต่เดิมนั้นท่านไม่เคยคิดจะบวชเลย  แต่ก็มักจะมีอุปสรรคให้แคล้วคลาดต่อการมีคู่ทุกครั้งไป
    ท่านอุปสมบทในวันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ.2477  ณวัดโยธานิมิตร  อุดรธานี  โอยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)  วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอุปัชฒาย์เหตุที่บวชก็เพราะว่าพ่อแม่ขอร้องให้บวชตามประเพณีอยู่หยายครั้งแต่ท่านก็ทำเฉยจนถึงกับทำให้พ่อแม่น้ำตาร่วงท่านจึงยอมบวชโดยตั้งใจไว้ในตอนต้นว่าจะบวชเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น ด้วยเดิมมีนิสัยจริงจังจึงบวชเพื่อเอาบุญกุศลจริงๆ และตั้งใจรักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่อย่างเคร่งครัด เรียนปริยัติศึกษาหนังสือธรรมะ จนท่านก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสขึ้นมา อยากจะเป็นพระอรหันต์ พ้นจากทุกข์ทั้งปวงในชาตินี้

   ท่านเคยเล่าให้พระภิกษุในวัดป่าบ้านตาดฟังว่า "เกิดความสลดสังเวชภพชาติแห่งความเป็นมาของตน และเกิดความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ที่ท่านหลุดพ้นไปแล้ว ท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้เราก็เป็นมาอย่างนี้ แต่คราวนี้เป็นความอัศจรรย์ในวาระสุดท้าย  ได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจ เพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจ เพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้นแล้ว แต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใต บัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้ว

  หลวงตามหาบัวท่านเป็นพระสงฆ์สาวกที่สละแล้วซึ่งความยึดติดมีใจเมตตากรุณาสุดประมาณ ท่านช่วยสงเคราะห์หน่วยราชการโรงเรียนผู้ด้อยโอกาส นักโทษ สัตว์ ผู้พิการทุพพลภาพ  และที่สำคัญที่สุดนั่นก็คืออนุเคราะห์ช่วยเหลือชาติจากการระดมทุนผ้าป่าทองคำเพื่อเป็นเงินสำรองของประเทศ

"เหรียญนั่งพานหลวงตามหาบัว"  เป็นเหรียญที่มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีอยู่มากมายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้มียศทีตำแหน่งและข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ลักษณะเป็นเหรียญรูปเสมาตรงกลางเหรียญมีรูปหลวงตานั่งสมาธิด้านหลังเขียนชื่อรุ่นว่า "พินัยกรรม"  เวลาเก็บเหรียญนี้ขอให้เก็บเหรียญที่สวยจริงๆ

พระเครื่องศูนย์รวมพระเครื่องพระเหรียญดัง พระที่ควรสะสม พระหายาก เซียนพระ
พระเครื่อง,พระเครื่อง,พระเครื่อง,พระเครื่อง,พระเครื่อง
เหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัวเหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัวเหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัวเหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัวเหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัวเหรียญนั่งพานพินัยกรรมหลวงตามหาบัว
Amulet Amulet Coin as well. I should treasure the rare Wanted.

Under Screen Wills coin tray.
Wat Pa Ban Tad, Udon Thani
       "Dust Under" Born into a peasant family that was well off at home Tat Sat. Udon He was born August 12. Fri. 2456 with the same name as the lotus blood brothers, all 16 people since he was a child. You will always merit Adults always Recently, it has become the mainstay of the family to work diligently. The main force parents to be happy, but he was never ordained it. But it is often a barrier to escape to a pair every time.
     You ordination on May 12, 2477 at the Temple of Vision Works with Venerable Phra Nakhon Oh Thammachedee (genetic vulnerability Lo) measured Phothisomphon. As the industry presentation of evolution was due to the clerics because the parents begged ordination tradition in the move, but you do still value to her the eye drops he refused ordination by mistake at the beginning to be ordained only. only briefly with the original character is ordained to the merit really serious. Small and intend to maintain strict discipline Sikkabt. To study the Dharma Generation I believe you have a lot more to come. Who wants to be a saint From suffering in this life.

    Have you ever told a monk in Wat Pa Ban Tad listen. "Reducing the number of miserable existence of the self. And the followers of Buddha, the saint of miracles you release it. He had been with us, it is like this. But this is a miracle in the end. I know clearly manifested Because the testimony was clearly manifested in the finale to hear it. Because the witness was available within mental case. But first I have ever involved with the South. And now nothing will be involved again.

   Under Screen you are the disciples for their stickiness, which have compassion at approx. Government schools are a great help for the disadvantaged, disabled, prisoners animals. And, most important, that is assisting courtesy of funding from the linen to the gold reserves of the country.

"Coin tray Dust Under" is a coin that has become increasingly popular. The disciples of the many across the country, whether it is the honorable position and official dealer of a coin parapet middle medal has eyes sitting behind a version of the "testament" time to collect coins. let's coin collection is really beautiful.

Amulet Amulet Coin as well. I should treasure the rare Wanted.
Amulet Amulet Coin as well. I should treasure the rare Wanted.


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เหรียญนั่งพานหลวงปู่บุ


เหรียญนั่งพานหลวงปู่บุ
เหรียญนั่งพานหลวงปู่บุเหรียญนั่งพานหลวงปู่บุเหรียญนั่งพานหลวงปู่บุเหรียญนั่งพานหลวงปู่บุเหรียญนั่งพานหลวงปู่บุเหรียญนั่งพานหลวงปู่บุ,พระเครื่อง,พระเหรียญ,พระเครื่อง,พระเหรียญ,พระเครื่อง,

    หลวงปู่คำบุื  เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2465  ปัจจุบันท่านอายุ 86 ปี มีชื่อเดิมว่า คำบุ คำงาม โยมบิดาชื่อ สา โยมมารดาชื่อ หอม ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน

     อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2486  โดยมีพระครูสาธุธรรมจารี (สา) วัดดอนจิกเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่า "คุตตจิตโต" เมื่ออยู่ในสมณะเพศ ท่านก็ได้หมั่นร่ำเรียนสรรพวิชาเวทมนตร์คาถาอาคมต่างๆ จากพระอาจารย์รอด ที่วัดบ้านม่วงอยู่เป็นประจำได้ศึกษาอาคมและศาสตร์ต่างๆ จาำตำราจนมีความชำนาญแตกฉานจึงออกเดินธุดงค์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ นอกจากนั้นได้มีโอกาสร่ำเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมจากพระอาจารย์ที่มีความชำนาญด้านพระคาถาอาคมหลายต่อหลายรูป และปัจจุบันท่านจำพรรษาอยูที่วัดกุดชมภู


    วัตถุมงคล "เหรียญนั่งพานหลวงปู่คำบุ" รุ่นนี้ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่ 3ิ วัน 3 คืน  ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2552  โดยมีพระเกจิดังทั่วฟ้าแดนอีสานมาร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกพร้อมกับ  "หลวงปู่คำบุ เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำมูล"  ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานใต้

   "เหรียญนั่งพานหลวงปู่คำบุ"  สร้างพร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆ อีกด้วย หรืออาจจะเหรียญรุ่นนี้เรียกว่า  "รุ่นสรงน้ำปี 52 "   ก็ได้ รายนามพระเครื่องที่จัดสร้างได้แก่

         พระกริ่งชินบัญชรสรงน้ำ 52 ,เกตุบุทองคำแ้ท้,เกตุบุเงิน และ เกตุนวโลหะ

         รูปเหมือนลอยองค์เนื้อทองคำแท้ , เนื้อเงินแท้,เนื้อนวโลหะและเนื้อทองแดง

        เหรียญนั่งพานเนื้อทองคำแท้ , เนื้อเงินแท้ ,เนื้อนวโลหะ และ เนื้อทองแดง

   สำหรับหนังสื อเล่มนี้ที่พูดกันเฉพาะเรื่องเหรียญ ดังนั้นเหรียญที่และนำให้ัเก็บหากันก็คือ  "เหรียญนั่งพาน หลวงปู่คำบุ"  นี่แหละโดยจัดสร้างทั้งสิ้นตามนี้

        เนื้อทองคำแท้  จำนวนสร้าง ตามสั่งจอง

        เนื้อเงิน จำนวนสร้าง  599  องค์

        เนื้อนวโลหะ  จำนวนสร้าง  999   องค์

        เนื้อทองแดง  จำนวนสร้าง  5999 องค์

   ลักษณะรูปลักษณ์ของเหรียญด้านหน้าเป็นเหรียญรูปเสมาปรากฏหลวงพ่อคำบุนั่งสมาธิอยู่บนพานมีอักษรเขียนว่า "พระครูวิบูลย์นวกิจหลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต"  ด้านหลังเป็นรูปยันต์มีจาริกว่า "วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
   เหรียญรุ่นนี้พุทธคุณเต็มเปี่ยม ดั่งมีรายนามพระเถรานุเถระที่ได้เมตตาจารและอธิษฐานจิตแผ่นทองคำ เงิน นาก ดังนี้

   * หลวงปู่ คำบุวัดกุดชมภู อุบลราชธานี
   *  หลวงปู่สอ  วัดศรีฐาน ยโสธร
  * หลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี สุรินทร์
  * หลวงปู่มา  วัดสันติวิเวก ร้อยเอ็ด
  * หลวงปู่แสงน้อย วัดป่าฤกษ์อุดม อำนาจจเจริญ
  * หลวงปู่บุญหลาย สำนักสงฆ์โนนทรายทอง  อำนาจเจริญ
 * หลวงปู่เส็ง วัดประสาทเยอร์ ศรีสะเกษ
 * หลวงปู่ทองวัน วัดปากโดม  อุบลราชธานี

    "เหรียญนั่งพาน หลวงปู่คำบุ" เป็ฯเหรียญใหม่ เหรียญดี มีอนาคตของจังหวัดอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ตอนนี้ราคาเช่าหายังไม่แรง แต่เก็บๆไปแรงแน่นอนเพราะผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ท่านมีมาก  พุทธานุภาพก็ล้ำลึกครอบจักรวาล เหรียญดีๆ อย่างนี้มีรีบเก็บเลย

What Bush coin tray

     What a Buื born February 15, 2465 she is aged 86 years, formerly known as the Book of Beauty Guillaume Guillaume Mother Father for his son aromatic youngest of six brothers, all of them.

      Ordained in 2486 by the Reverend Provost Trrmhari (SA) A preceptor Don Peck has been nicknamed the "Cut and spiritual growth" when the clerical sex. He was always studying Philosophy and magic spells. Survival of the Master Wat Muang is a study in magic and science. Chatbot as a dexterity masterful book is hike to seek out teachers. Further, there is the opportunity of studying meditation and incantations of the professors with expertise in many of the Cabala. Present and the temple of Wat Kut Chom Phu.


     Sacred "coin tray khambu" This is a great ceremony, chanting the big 3 rd Weekend 3 nights from April 9-11, 2552 and the pundits are all over the sky. Join the northeast roleg prayer chanted along to "God of watershed khambu information," the monk's benevolent acts of the Southern.

    "Coin tray khambu" building along with other sacred objects, or may be called HLC. "The 52 Pour water" was the name of the amulets are made​​.

          52 Squirrel bathing, Neptune overlaid dry condition, Neptune and Neptune Nawaloha silver lining.

          The body's like a floating gold, silver, and copper Nawaloha.

         Genuine gold coin tray, silver, and copper Nawaloha.

    For a movie of this book, which speak only on USD. So, collect coins and tempered it is. "Coin tray khambu" This is made ​​in accordance with this.

         Gold genuine build to order.

         The number built 599 silver

         Nawaloha the build number 999

         The copper number built 5999

    The front looks of the coin, a coin's SEMA show my personal meditation on the PN is letters written. "Provost Lower NAVAKIJ khambu's Cut mental growth" Behind the pilgrim's talisman is a "measure kudchomphoo. Ratchathani.
    This version is definitely full of coins Etranuetra as name of the law and wishes mercy Gold Silver Otter follows.

    * Khambu measured kudchomphoo Ratchathani.
    * Luang Pu Wat Yai Nakhon Si.
   * LP Hong Wat Petchaburi, Surin.
   * What measure of peace and tranquility years.
   * What light Wat Charoen the most auspicious.
   * Multi-grandfather Ban Sai Thong Thani Abbey
  * Lp Seng Wat Sisaket mayor.
  * Luang Pu Wat Pak Gold Dome Ratchathani.

     "Coin tray khambu" is the new coin of hte coin, there is a future that has it. Though the price is not a hire for. But keep to the course for those who have a lot of disciples grandfather. Puttha photos are deeply universalism coins like this are not yet collected.
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เหรียญนั่งพานหลวงปู่ม่น

เหรียญนั่งพานหลวงปู่ม่น
วดเนิตามาก ชลบุรี

   
 เหรียญนั่งพานหลวงปู่ม่น
วดเนิตามาก ชลบุรี
พระครูสุจิณธรรมวิมล  หรือ หลวงปู่ม่น ธัมมจิณโณ  พระเกจิอาจารย์ จอมขมังเวทย์ แห่ง วัดเนินตามาก ต.โคกเพลาะ  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  ท่านมีนามเดิมว่า ม่น วิญญาณ เกิดเมื่อวันที่ 16  เมษายน พ.ศ. 2453 โยมบิดาื่ชื่อ มา โยมมารดาชื่อ แดง มีพี่น้องรวมกัน 3 คน ในวัยเยาว์โยมบิดามารดานำไปฝากเรียนกับพระที่วัดใกล้บ้านเพื่อศึกษาอักษรและอักขระ  ท่านเป็นผู็ที่สนใจใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามและอดทน อีกทั้งยังมีจิตใจที่อ่อนโยน โอบอ้อมอารี ทำให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างเต็มกำลัง จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มากมาย ท่านเป็นบุตรชายคนเดียวจึงถือเป็นกำลังหลักของ ครอบครัว ทั้งขยันขันแข็ง สติปัญญาเป็นเลิศ ประกอบสัมมาอาชีพช่วยเหลือโยมบิดามารดาทำให้ครอบครัวมีฐานะม่นคงในเวลาต่อมา

   ในวันเสาร์ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5  ตรงกับวันที่ 9  เมษายน พ.ศ.2481 ในขณะนั้นท่านมีอายุได้29ปี ท่านจึงขอพรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโคกเพลาะ ต.โคกเพาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

   โดยมีพระครูสังวรศีลาจารย์ วัดหลวงพรหมมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ วัดโบสถ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูอาจารสุนทร  วัดโคกเพลาะ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า ธัมมจิณโณ

   เมื่อละทิ้งฆราวาส และได้เข้าสู่ร่มสาวพัตร์แล้ว ท่านได้พำนักที่วัดโคกเพลาะระยะหนึ่งแล้วจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดเนินตามากเริ่มศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนาธุระและคันธุระอย่างจริงจัง ประกอบคุณงามความดีตามความเหมาะสม ของสมณะเพศอย่างเคร่งครัดในธรรมวินัยตั้งแต่เริ่มอุปสมบท ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศีลาจารวัตรงดงามเป็นที่น่าศัรทธาเลื่อมใส ฝึกการปฏิบัติจิตและกัมมัฏฐานสม่ำเสมอ ท่านได้ศึกษาปริยัติธรรมเข้าสอบนักธรรมชั้นโทตามลำดับ มีความสามารถในการจำและสวดพระปาฏิโมกข์ได

   เมื่ออุปสมบทได้ 5  พรรษา จึงได้ออกธุดงค์เพื่อบำเพ็ญเพียรไปตามสถานที่ต่างๆ เช่นพระพุทธบาท สระบุรี วดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นต้น

   ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาวิชาธรรมกายกับ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ และภายหลังท่านได้ฝากตนเป็นศิษย์ พระสมุห์บุญยิ่ง วิริโย  ที่วัดเขาบางพระ อ.ศรีราชา เพื่อรับคำแนะนำสั่งสอน ในการปฏิับัติธรรมนอกจากนี้ยังได้ศึกษาด้านเวชกรรมจากพระสมุห์บุญ ยิ่งเพิ่มเติมจนมีความเชี่ยวชาญ ต่อมาพระสมุห์บุญ ยิ่งได้ชักชวนหลวงปู่ม่นออกธุดงค์หาสถานที่ปฏิบัติวิเวกจนได้พบถ้ำจักรพงศ์บนเกาะสีชัง ทั้งอาจารย์และศิษย์จึงได้พำนักอยู่ณ ที่นี้ จนหลวงปู่ม่นเกิดความก้าวหน้าทางจิตเป็นอย่างมาก

     จนกระทั่งราวๆ ปี พ.ศ. 2490  พระอธิการกี่ เจ้าอาวาสวัดเนินตามากได้ลาสิกขาทางคณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาได้มาอาราธนานิมนต์หลวงปู่ม่น กลับไปเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเพื่อสั่งสอนภิกษุ สามเณรอุบาสก และอุบาสิกา เมื่อหลวงปู่ม่นเป็นเ้จ้าอาวาสท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทำนุบำรุงวัดเนินตามากให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูสร้างถาวร วัตถุต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ วิหาร  ลูกศิษย์ของท่านเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่ใกล้ชิดหลวงปู่ม่นมากที่สุด ก็เห็นจะได้แก่พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

   อีกทั้งท่านยังช่วยพัฒนาท้องถิ่น ทำถนนไฟฟ้า สร้างโรงเรียน ตั้งกองทุนมูลนิธิต่่างๆ ให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร สอนนักธรรม พระนวกะ ส่งเข้าสอบนักธรรมสนามหลวงทุกปี หลวงปู่ม่นเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาศิษย์ เสียสละ สร้างคุณงามความดี ให้แก่พระพุทธศาสนาและท้องถิ่น จวบจนกระทั่งในปี พ.ศ.2529  คณะสงฆ์ได้พิจารณาขอพระครูชั้นโทที่ "พระครูสุจิณธรรมวิมล"  ให้แก่หลวงปู่ม่น กระทั่งมรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลสมิมิเวชเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 2541ื  สิริอายุได้ 88 พรรษา  60

  เหรียญนั่งพาน หลวงปู่ม่น ปี พ.ศ.2537  เป็นเหรียญที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากออกแบบได้สวยงาม ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ม่นนั่งสมาธิบนพาน  มีตัวอัษรเขียนว่า "พระครูสุจิณธรรมวิมล ( หลวงปู่่ม่น ธัมมจิณโณ)"  ด้านล่างขอบเหรียญจารึกว่า "วันเนินตามาก สร้าง พ.ศ. 2537  ด้านหลังเป็นยันต์ของท่านที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล ดีเด่น ดังทั้งเรื่องโชคลาภ อำนาจวาสนา  แคล้วคลาดปลอดภัย และคงกระพันชาตรี  ค่านิยมเช่าหาสำหรับเหรียญสวยๆ อยู่ที่ 1000 บาท น่าเก็บน่าสะสมจริงๆ เหรียญนี้ ต่อไปในอนาคตอันใกล้กำลังจะหาได้ยากน่ะ

Luang Pu Chan coin tray
Quaid eye Chonburi FC
Provost Thammawimol or grandfather at Yasujiro Mon Grantham Jim Monks at Mano Necromancer of the eye and the temple. Nongmaidaeng method. Sattahip, Chonburi. Persons with the same spirit that Chan was born on April 16 and May. Fri. 2,453 Guillaume Bistro Guillaume mother red Daืe name is a combination of 3 brothers in his youth, Guillaume parents to leave the school with a nearby temple to study the character and characters. Gentleman you are interested feel. With persistence and patience It also has a gentle soul and kind, making Teacher's transfer knowledge to their full capacity. I have expertise in many people's only son, is regarded as the main force of the beaver family. Intellectual excellence Accompanying parent livelihood assistance Ingalls family as Chan puts it at a later time.

    Saturday, February 5 in the second match on April 9, 2481 when he was 29 years old. He wishes Hospital ordination tea Poedhseamr measured Nongmaidaeng., Khok cultivation method. Sattahip, Chonburi..

    The provost wary Si La Chan. Lord Brahma's temple The preceptor Provost prosperity theology professor and provost Kornrnamyrhrharit your church is beautiful Nongmaidaeng measured as the conservative young professor. Wrong that has been nicknamed Grantham Jim at Mano.

    Lay abandoned on And have access to shade and then putting up. He was residing at the temple Nongmaidaeng time, it has moved to the temple at Wat eyes begin studying seriously engaged insight and cars. Engage goodness as appropriate. Of clerical sexual strict discipline since its initiation. Good practice Si La Moraine is a sacred duty magnificent Great Maratha admirer. Practicing spiritual practices and meditation regularly. You have to study the Scripture's divine order. Have the ability to remember and pray for the miracle Liberty Drive.

    Initiation was 5 years old, went out on a hike to the perseverance locations. Such as the Gulf Saraburi Phasi Charoen etc..

    He was angry with him for principal dangers. Temple outlet LP.Sod And after he has left his disciples. The Chief's Corner on the merit of some of his measurements. Sriracha to receive instruction. To batch of the temple is also studied from the Chief Medical Merit. Even more so with expertise Later, the Chief of Merit The Venerable Chan invited out for a hike Locations Vivek finally have found a cave on Koh Si Chang Pong machine. Both teachers and students have been residing here until Mon grandfather was a very spiritual progress.

      Until about the year 2490, the abbot of the rector's very few of the clergy and worshipers to leave the Buddhist monkhood. Invite worshipers were invited Venerable Chan. Back to the abbot of the temple to teach novice monk worshipers and worshipers when Luang Pu Chan is focusing like a dwelling, you have duties as well as maintaining a hill, the eyes of the prosperous, thriving create permanent objects such as temple hall Kuti Temple followers. he started to have more and more. But most intimate Venerable Chan. It will include Gen. Thanajaro.

    It will also help develop a local road building schools. Maths Foundation fundraiser To educate the novice monk theologian teachings of the Divine plaza Nwka submitted every year. Luang Pu Chan respected the faith of his disciples created a virtuous sacrifice. Buddhism and the local Until the year 2529 the chapter has considered the Venerable Master Class. "As provost Yasujiro Thammawimol" to Luang Pu Chan. Even as a die with a mini medical hospital on Thursday 8th October 2541, aged 88 years, 60 × glory.

   Luang Pu Chan coin tray 2537 is due very adorable coin design is beautiful. Front Venerable Chan Meditation on a tray. Letters are written. "As provost Yasujiro Thammawimol (Grandfather Mon Grantham Jim at Mano)" below the coin inscription. "On the back of the eye to create 2537 as a talisman of universal grace you with good fortune as well as the ascendancy Safety. and invulnerable Values ​​for rent is located at 1000 baht for dollars, pretty amazing really keep this coin collection in the near future is going to be difficult.